logo slogan

Vinteren går nå omsider mot slutten, men det er med en ambivalent og en smule vemodig tone jeg nå skriver ”vel overstått”. Det er nemlig ikke bare vinteren som snart er overstått. Vår Editor Jeppe har jo en tid antydet at han ønsket å trappe ned Chapterarbeidet, men at dette også skulle innbefatte Newsletterskriving var det vel de færreste som helt trodde på. Men slik har det altså nå blitt. Etter til sammen 34 Newsletter i Chapterets historie, hvorav hele 30! mesterlig ført i pennen av Jeppe (de fire første ble skrevet av daværende Secretary Knut Bjarne) er tiden nå kommet til at noen andre tar seg av denne ”babyen”.

Les mer.

auroraborealisannonse

Neste aktiviteter